Friday, August 15, 2319

Wednesday, January 12, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Δεν έπρεπε να είμαι εκεί…

Photo by Spiros Kakos from Pexels

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2022-01-12]: Σαν να μην ήταν αρκετά μυστηριώδεις οι μαύρες τρύπες, οι αστρονόμοι που χρησιμοποίησαν το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA βρήκαν έναν απροσδόκητο λεπτό δίσκο υλικού που περιστρέφεται έντονα γύρω από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στην καρδιά του υπέροχου σπειροειδούς γαλαξία NGC 3147, που βρίσκεται 130 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Το αίνιγμα είναι ότι ο δίσκος δεν πρέπει να είναι εκεί, με βάση τις τρέχουσες αστρονομικές θεωρίες. [1] Με βάση τις θεωρίες διαμορφώνουμε πώς μοιάζει ο Κόσμος. Και αν υπάρχει ασυμφωνία, είτε αλλάζουμε τις θεωρίες (πιο δύσκολο) είτε αναδιαμορφώνουμε τον Κόσμο (εύκολο, αφού είμαστε θεοί). Αλλά χάνουμε την ουσία. Γιατί ό,τι μπορεί εύκολα - ή δύσκολα - να αλλάξει δεν θα πρέπει να υπάρχει εξ' αρχής. Κοίτα ξανά τον γαλαξία. Κοίτα τη μαύρη τρύπα. Είναι και οι δύο εκεί όπου πρέπει να είναι. Εσύ δεν είσαι…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Shouldn’t be there…

Photo by Spiros Kakos from Pexels

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2022-01-12]: As if black holes weren't mysterious enough, astronomers using NASA's Hubble Space Telescope have found an unexpected thin disk of material furiously whirling around a supermassive black hole at the heart of the magnificent spiral galaxy NGC 3147, located 130 million light-years away. The conundrum is that the disk shouldn't be there, based on current astronomical theories. [1] Based on theories we shape what the cosmos looks like. And if there is a discrepancy, we either change the theories (more difficult) or reshape the cosmos (easy, since we are gods). But we miss the point. For whatever can easily – or difficulty – change should not be there in the first place. Look at the galaxy again. Look at the black hole. They are both where they should be. You aren't…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Saturday, January 8, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Πού πηγαίνω;

Photo by Spiros Kakos from Pexels

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2022-01-08]: Ο εγκέφαλος φαίνεται να εφαρμόζει ένα σύστημα GPS για χωρική πλοήγηση. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητό πως λειτουργεί. Στο περιοδικό Science Advances, ερευνητές από το Φράιμπουργκ, το Μπόχουμ και το Πεκίνο προτείνουν τώρα ότι οι ρυθμικές διακυμάνσεις της εγκεφαλικής δραστηριότητας, οι λεγόμενες ταλαντώσεις θήτα, μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτά τα εγκεφαλικά κύματα μπορεί να βοηθάνε κάποιον να θυμηθεί τις τοποθεσίες στις οποίες έχει πλοηγηθει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μελέτης ερευνητών που διεξήχθη σε ασθενείς με επιληψία με τη βοήθεια ηλεκτροδίω που εμφύτευσαν στον εγκέφαλο με σκοπό τον σχεδιασμό του χειρουργείου. Με τη βοήθεια αυτών των ηλεκτροδίων, οι ερευνητές κατέγραψαν τη νευρωνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μιας εργασίας πλοήγησης σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. [1] Περπατάμε κάθε μέρα. Στο ξέφωτο της ύπαρξης. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε το δάσος από το οποίο βγήκαμε. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τον προορισμό μας. Πάντα προσπαθούμε να μάθουμε από πού ήρθαμε. Χωρίς να το καταφέρνουμε ποτέ. Επειδή το ξέφωτο δεν είναι εδώ για να μας βοηθήσει να βρούμε τη διέξοδο. Αλλά ένας τρόπος να χαθούμε. Περπατώντας βαθιά μέσα στο δάσος. Πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά μέρα με τη μέρα. Πολύ απασχολημένοι για να αμφισβητήσουμε την πορεία μας. Αγνοώντας το παιδί μέσα μας που ρωτάει «Μπαμπά, γιατί πηγαίνουμε όλο και πιο βαθιά αν είμαστε χαμένοι;»…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Where am I going?

Photo by Spiros Kakos from Pexels

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2022-01-08]: The brain appears to implement a GPS system for spatial navigation; however, it is not yet fully understood how it works. In the journal Science Advances, researchers from Freiburg, Bochum and Beijing now suggest that rhythmic fluctuations in brain activity, so-called theta oscillations, may play a role in this process. These brainwaves might help remember the locations to which a person is navigating. This is the result of the researchers' study conducted with epilepsy patients who had electrodes implanted in the brain for the purpose of surgical planning. With the aid of these electrodes, the researchers recorded neuronal activity during a navigation task in a virtual reality setting. [1] Walking every day we are. In the clearing of existence. Trying to make sense of that forest from which we came out. Always trying to find our destination. Always trying to find out where we came from. Never succeeding. Because the clearing is not here to help us find our way out. But a way to get lost. Walking deep inside the forest we are. Going deeper and deeper by the day. Too occupied to question our path. Ignoring the child in us asking “Pappa, why are we going deeper and deeper if we are lost?”…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...