Wednesday, May 22, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Φροντίζοντας τους ανθρώπους... Κοιτάζοντας στην άβυσσο...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-05-22]: Μια έρευνα αποκάλυψε πόσο ευφυής ήταν η υγειονομική περίθαλψη των Νεάντερταλ. Η μελέτη, από το Πανεπιστήμιο της Υόρκης, αποκάλυψε ότι η υγειονομική περίθαλψη των Νεάντερταλ ήταν μη υπολογιστική και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική - προκαλώντας τις αντιλήψεις μας ότι ήταν κακή σε σύγκριση με αυτή των σύγχρονων ανθρώπων. Η ανάλυση από την ομάδα των ερευνητών δείχνει ότι πραγματικά φρόντιζαν τους συνομήλικους τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ασθένειας ή του τραυματισμού, αντί να βοηθήσουν τους άλλους από προσωπικό συμφέρον. [1] Αγαπάμε. Νοιαζόμαστε. Παρά την ασχήμια του κόσμου γύρω μας. Είναι περίεργο, αλλά η ομορφιά μερικές φορές συμβαδίζει με το κακό. Οι πιο καθαρές σκηνές κρύβουν τα χειρότερα εγκλήματα. Όσο πιο άσχημος ο λαός, τόσο περισσότερη η αγάπη και η συμπόνια βαθιά μέσα στην ψυχή του. Είναι τα θηρία που νοιάζονται περισσότερο. Είναι οι ωραίοι άνθρωποι που είναι πραγματικά άσχημοι. Σε έναν κόσμο γεμάτο αίμα και ταλαιπωρία, η άβυσσος δεν είναι αδιέξοδο. Αλλά η λύση...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Caring for people… Staring into the abyss…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-05-22]: A research has revealed just how knowledgeable Neanderthal healthcare was. The study, by the University of York, reveals that Neanderthal healthcare was uncalculated and highly effective - challenging our notions that they were brutish compared to modern humans. The analysis by the team at York suggest they were genuinely caring of their peers, regardless of the level of illness or injury, rather than helping others out of self-interest. [1] We love. We cherish. We care. Despite all the ugliness of the cosmos around us. It is weird, but beauty sometimes goes hand in hand with evil. The cleanest scenes hide the worst crimes. The uglier the people, the more the love and the compassion deep inside their soul. It is the beasts which care more. It is the beautiful people who are truly ugly. In a world full of blood and suffering, the abyss is not a dead end. But a way out…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Saturday, May 18, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Καθρέφτη, καθρεφτάκι…

Photo by Flo Westbrook from Pexels
Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-05-18]: Όταν οι μαύρες τρύπες εξατμίζονται, πού πηγαίνουν οι παγιδευμένες σε αυτές πληροφορίες; Μία πιθανή εξήγηση, ότι η μαύρη τρύπα αντανακλάει τις πληροφορίες αντί να την παγιδεύει, έχει ομοιότητες με τη συμπεριφορά των υλικών που άγουν τον ηλεκτρισμό χωρίς αντίσταση. [1] Ένα σύμπαν σε αναταραχή. Αστέρια δημιουργούνται. Ήλιοι πεθαίνουν. Τεράστιες εκρήξεις. Μαύρες τρύπες. Κοσμικά γεγονότα κατακλυσμικών διαστάσεων. Κάπου σε έναν μικρό πλανήτη ένας άνθρωπος κοιτάζει τον καθρέφτη. Τον εαυτό του. Καταναλώνοντας τον Κόσμο. Αντανακλώντας τον πίσω. Και μέσα από το γυαλί... ένα σύμπαν σε αναταραχή...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Mirror mirror…

Photo by Eneida Nieves from Pexels
Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-05-18]: When black holes evaporate, where does the trapped information go? One potential explanation, that the black hole reflects the information instead of trapping it, has parallels with the behavior of materials that conduct electricity without resistance. [1] A universe in turmoil. Stars forming. Suns dying. Huge explosions. Black holes. Cosmic events of cataclysmic proportions. Down at a small planet a man is looking at the mirror. At himself. Consuming the cosmos. Reflecting it back. And through the looking glass… a universe in turmoil…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, May 14, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Βλέποντας πίσω από τις γωνίες… τον εαυτό σου!

Photo by Marcelo Moreira from Pexels
Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-05-14]: Βλέποντας πίσω από τις γωνίες. Με την ανάκλαση του φωτός. [1] Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Και τότε ήρθε το φως. Αναπηδώντας από τότε στα όρια του Κόσμου. Τώρα προσπαθούμε σκληρά να δούμε. Να ρίξουμε μια ματιά στην αρχή του χρόνου, όπου όλα ξεκίνησαν. Το φως αναπηδά στις γωνιές του σύμπαντος. Φτάνοντας στο τέλος. Κάποια μέρα θα μπορέσουμε να δούμε. Πως αυτό το τέλος είναι η αρχή. Ότι το μόνο πράγμα που κρύβεται γύρω από τη γωνία είναι... ο εαυτός μας. Παρακολουθώντας υπομονετικά από την αρχή του χρόνου. Περιμένοντας να μας πει το μεγάλο μυστικό της ζωής. Ότι δεν υπάρχει μυστικό...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...