Friday, February 15, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Προσομοίωση εγκεφάλου. Βελτίωση της μνήμης. Ενισχύοντας τους φραγμούς.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-02-15]: Τα ευρήματα μιας έρευνας είναι το πρώτο παράδειγμα της ηλεκτρικής διέγερσης εγκεφάλου σε ανθρώπους η οποία δίνει μια ώθηση στη μνήμη για συγκεκριμένα γεγονότα, η οποία διαρκεί μέχρι την επόμενη ημέρα. [1] Φαίνεται λογικό. Όσο περισσότερο ενισχύεις ένα φράγμα, τόσο ισχυρότερο γίνεται. Αλλά είναι καταρχάς (και καταρχήν) η ύπαρξη του εμποδίου κάτι καλό; Η αποδοχή του κόσμου εμποδίζεται ουσιαστικά από μια ισχυρή μνήμη. Η γνώση του σύμπαντος εμποδίζεται από τη γνώση. Μόνο ένα παιδί μπορεί να αγαπήσει πραγματικά. Μόνο ένας ανόητος μπορεί να καταλάβει τα πάντα. Ένας τρελός να αμφισβητήσει το ο,τιδήποτε. Χρειάζεται ένας άνθρωπο χωρίς αναμνήσεις, για να θυμηθεί ποιος είναι πραγματικά χωρίς αυτές…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Brain simulation. Improving memory. Raising barriers.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-02-15]: The findings of a research are the first example of electrical brain stimulation in humans giving an event-specific boost to memory lasting until the next day, the scientists say. [1] It seems logical. The more you raise a barrier, the more it gets stronger. But is the existence of the barrier something good in the first place? Accepting the cosmos is actually hindered by a strong memory. Knowing the universe is hindered by knowledge. It takes a child to truly love. It takes a fool to understand everything. It takes a crazy person to question anything. It takes a man with no memories to remember who you truly are without them…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Monday, February 11, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αναζητώντας το μείζων. Παραλείποντας το ελάσσον...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-02-11]: Οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει μια περιεκτική θεωρία για το πως το ηλιακό μας σύστημα θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί μέσα σε φυσαλίδες που δημιουργήθηκαν γύρω από ένα γιγαντιαίο αστέρι. Η μελέτη προσπαθεί να δώσει λύσει σε ένα επίμονο κοσμικό μυστήριο, σχετικά με την αφθονία δύο στοιχείων στο ηλιακό μας σύστημα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο γαλαξία. [1] Αναλύουμε πάντα φυσικά συστήματα, γαλαξίες, το σύμπαν. Πάντα αναζητώντας το μεγαλύτερο. Και όμως, το μυστικό έγκειται στο μικρότερο... Γίγαντα αστέρια... Γαλαξίες... Πολλαπλά σύμπαντα... Και όμως, όλα δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα μικρό κύτταρο... Τα μεγαλύτερα αστέρια λάμπουν μόνο επειδή τα βλέπεις... Αναζήτα περισσότερα στο λίγο. Ψάξε το μεγαλείο στο ασήμαντο... Ανοίξτε τα μάτια σου. Αλλά μην κοιτάζεις...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Searching for the major. Missing the minor…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2019-02-11]: Scientists have laid out a comprehensive theory for how our solar system could have formed in the wind-blown bubbles around a giant, long-dead star. The study addresses a nagging cosmic mystery about the abundance of two elements in our solar system compared to the rest of the galaxy. [1] We always analyze systems, galaxies, the universe. We always seek the greater. And yet, the secret lies in the lesser… Giant stars… Galaxies… Multi-universes… And still, everything was created inside a small cell… The greatest stars shine only because you see them… Seek more in less. Seek greatness in the unimportant… Open your eyes. But don’t look up…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Thursday, February 7, 2019

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εξάχρονα…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2019-02-07]: Η διαβίωση σε κοινότητες απαιτεί αμοιβαία συνεργασία. Για να το επιτύχουμε, τιμωρούμε τους άλλους όταν δεν συνεργάζονται. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τώρα ότι ακόμη και τα παιδιά ηλικίας έξι ετών αισθάνονται την ανάγκη να επιπλήξουν την αντικοινωνική συμπεριφορά και ότι είναι πρόθυμα να αναλάβουν κινδύνους και να καταβάλουν προσπάθεια να είναι παρόντα όταν τιμωρείται ο ένοχος. [1] Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι μερικά πράγματα είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τι κάνουν οι άνθρωποι, ακόμα και όταν είναι παιδιά. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι αυτό που είμαστε όταν είμαστε παιδιά, αποκαλύπτει την πραγματική μας φύση. Αλλά δεν είμαστε αυτοί που είμαστε όταν είμαστε παιδιά. Αλλά όταν αποφασίζουμε, ως ενήλικες, να παραμείνουμε παιδιά ακόμα και αν τα πάντα θέλουν να μας επιβάλλουν το αντίθετο…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...