Thursday, December 18, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ανθεκτικά βακτηρίδια. Αλαζόνες άνθρωποι.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-12-18]: Ο Ernest Cable ήταν ένας Βρετανός στρατιώτης ο οποίος πέθανε το 1915 από δυσεντερία που τον μόλυνε στα χαρακώματα της βόρειας Γαλλίας κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ακόμα και αν είχε πενικιλίνη στη διάθεσή του, θα πέθαινε και πάλι επειδή το βακτήριο που τον έκανε να αρρωστήσει, το Shigella flexneri, ήταν ήδη ανθεκτικό στο πρώτο αντιβιοτικό στον κόσμο. Και αυτό χρόνια πριν από τον Αλέξανδρο Φλέμινγκ που το ανακάλυψε το 1928. Ούτε θα είχε σωθεί από την ερυθρομυκίνη, η οποία ανακαλύφθηκε αργότερα, το 1949. Το βακτήριο βρέθηκε να είναι ανθεκτικό και σε αυτό το αντιβιοτικό πάρα πολύ.

Αυτές οι ιστορικές γνώσεις σχετικά με την αντίσταση στα αντιβιοτικά, η οποία περιγράφεται πλέον ως μια παγκόσμια επιδημία, προέρχονται από την εξέταση της αλληλουχίας του DNA του βακτηριακού στελέχους που σκότωσε τον Cable.

"Ο Cable είναι ένας σχεδόν άγνωστος στρατιώτης με την έννοια ότι δεν έχει γνωστούς συγγενείς, αλλά τώρα όλοι θα τον θυμούνται, έτσι είναι σαν να έγινε αθάνατος με μία έννοια," λέει η Κέιτ Μπέικερ του Wellcome Trust Sanger Institute στο Hinxton, Cambridge.

Η Baker λέει ότι η αντίσταση που βρήκαν να έχει το εν λόγω βακτηρίδιο είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα εξελικτική εξοπλισμών μεταξύ αντίπαλων μικρόβια. [1]

Πιστεύουμε πως βρίσκουμε νέα πράγματα. Και όμως όλα είναι παλιά.
Πιστεύουμε πως όλα εξελίσσονται γύρω από εμάς. Και όμως όλα υπήρχαν πριν καν εμείς υπάρξουμε.
Πιστεύουμε πως είμαστε ιδιαίτεροι.
Και μπορούμε να γίνουμε. Μόνο αν καταλάβουμε πως δεν είμαστε...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Resistant bacteria. Arrogant humans.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-12-18]: Ernest Cable was a British soldier who died in 1915 from dysentery caught in the trenches of northern France during the first world war. Even if penicillin had been available to treat him, he would still have died because the bacterium that made him sick, Shigella flexneri, was already resistant to the world's first antibiotic. That was years before Alexander Fleming discovered it in 1928. Nor would he have been saved by erythromycin, which was discovered later, in 1949. The bacterium was found to be resistant to that too.

These historical insights into antibiotic resistance, now described as a global epidemic, come from DNA sequencing of the bacterial strain that killed Cable.

"Cable is almost like the unknown soldier in that he has no known relatives, but now everyone will remember him, so he's been immortalized in a sense," says Kate Baker of the Wellcome Trust Sanger Institute in Hinxton, Cambridge.

Baker says that the resistance they found is the result of an evolutionary arms race between rival microbes. [1]

We believe we find new things. But everything is old.
We believe everything evolves around us. But everything existed before we existed.
We believe we are special.
And we can be. Only if we understand that we are not...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, December 17, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εξελικτικά κενά. Λογικά κενά. Κοσμικά κενά.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-12-17]: Ανακαλύφθηκε ο πρώτος αμφίβιος ιχθυόσαυρος, κλείνοντας ένα εξελικτικό κενό. [1] Πως όμως πιστεύεις σε κάτι - ο,τιδήποτε - αν η θεωρία σου έχει κενά; Σκέψου καλά. Καμία θεωρία δεν έχει κενά. Ο ίδιος ο κόσμος και η αντίληψη μας για αυτόν είναι γεμάτη κενά. Μόνο κενό. Και γεμίζει με ό,τι θέλουμε...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Evolutionary gaps. Logical gaps. Cosmic gaps.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-12-17]: First amphibious ichthyosaur discovered, filling evolutionary gap. [1] But how do you believe in something - anything - if your theory has gaps? Think again. All theories have gaps. The world itself and our perception of it if full of gaps. Just void. Filling with anything we wish...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, December 16, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ζώντας με τη φωτιά. Χάνοντας.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-12-16]: Μια διεθνής ομάδα ειδικών συμπέραναν πως είναι καιρός να πάψουμε να πολεμάμε τις φωτιές και να αρχίσουμε αντί για αυτό να αναπτύσσουμε στρατηγικές για να ζούμε με τη φωτιά. Σε πολλές περιοχές η διαχείριση της φωτιάς είναι δύσκολη έως αδύνατη και έρχεται σε σύγκρουση με τον κρίσιμο ρόλο που έχει η φωτιά στο οικοσύστημα. Αντί για να την καταπολεμάμε πρέπει να αναπτύζουμε ζώνες,  κτιριακούς κώδικες και πρωτόκολλα εκκένωσης ώστε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να ζουν με τη φωτιά όπως τώρα ζουν με τους σεισμούς και τους τυφώνες. [1]

Πάψε να αντιστέκεσαι.
Μάθε να συμβιώνεις.
Ο πόλεμος είναι ο πατέρας όλων των πραγμάτων.
Αρκεί να αφήνεις τον άλλο να κερδίζει που και που...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Living with fire. Losing.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-12-16]: An international team of fire experts have concluded that it is time to stop fighting fires and instead develop strategies to live with fire. In many areas, fire management is difficult or impossible, and interferes with fire's key role in the ecosystem. Instead, we should develop zoning & building codes and evacuation protocols to allow people to live with fire, just as we now live with earthquake and tornado hazards. [1]

Stop resisting.
Learn to co-exist.
War is the father of all things.
Only if you let the other win from time to time...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, December 15, 2014

Philosophy Wire: Brain. Materialism. Dogmatism. How to read Harmonia Philosophica.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-12-15]: Researchers have successfully replicated a direct brain-to-brain connection between pairs of people as part of a scientific study following the team's initial demonstration a year ago. [1]

So?

It may sound impressive.
But NO: This does not mean anything concerning the human mind/ spirit/ soul philosohpical debate.

Read Harmonia Philosophica again.
Search for "brain", "against materialism", "dogmatism" et cetera.
And you will find the answer.

I cannot write the same things over and over again.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εγκέφαλος. Υλισμός. Δογματισμός. Πως να διαβάζεις τη Harmonia Philosophica.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-12-15]: 'Ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σύνδεση μεταξύ εγκεφάλων σαν μέρος μιας έρευνας που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. [1]

Ε, και;

Μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακό.
Όμως ΟΧΙ: Δεν είναι μία "απόδειξη" για το ανύπαρκτο του πνεύματος ή της ψυχής.

Διάβασε τη Harmonia Philosophica ξανά.
Ψάξε για "εγκέφαλο", "εναντίον του υλισμού", "δογματισμός" και λοιπά.
Και θα βρεις την απάντηση...

Βαριέμαι να ξαναγράφω τα ίδια.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, December 14, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ρομπότ πινγκουίνος. Ανέλιξη προς το Ένα…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-12-14]: Ένα ρομπότ πινγουΐνος φαίνεται ως η ιδανική λύση για να μελετάμε πινγκουΐνους χωρίς να τους ενοχλούμε. [1] Δεχόμαστε εύκολα το οικείο. Όμως το μη οικείο είναι αυτό που θα έπρεπε να αγκαλιάσουμε. Ένωσε τα διαφορετικά. Και θα πάρεις το Ένα.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...