Saturday, October 25, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ρομπότ. Ηθική. Μοίρα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-10-25]: Ρομπότ που όταν έρθει η ώρα να πάρει μια απόφαση σε ένα σοβαρό ηθικό δίλημμα τελικά "κολλάει" και σταματάει να δουλεύει! [1] Μπορεί να νομίζουμε πως είναι έτσι. Όμως στην πραγματικότητα αυτή είναι η πιο σωστή απόφαση. Η Μοίρα ξαναέρχεται. Πιο αποφασισμένη από ποτέ να εκπληρώσει την αποστολής της.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Robots. Ethics. Moira.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-10-25]: A robot which becomes "paralyzed" and stops moving when it needs to make a decision concerning a serious ethical dilemma. But we may think this is the case. In fact, this is the wisest decision. Moira comes back. More determined than ever to fulfill her mission.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, October 24, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Όνειρα. Ύπνος. Πραγματικότητα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-10-24]: Ο εγκέφαλός μας είναι πιο δραστήριος από ό,τι νομίζαμε κατά την διάρκεια του ύπνου. Είναι τόσο…. ξυπνητός ενώ εμείς κοιμόμαστε ώστε να μπορεί να κατηγοριοποιεί λέξεις και να «απαντά» σε λεκτικά τεστ.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και την École Νormale Supérieure στο Παρίσι υπέβαλαν εθελοντές σε ένα τεστ λέξεων ενόσω εκείνοι ήταν ξυπνητοί και ανακάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες συνέχιζαν να απαντούν σωστά ακόμη και ενώ κοιμούνταν. [1]

Πιστεύουμε πως είμαστε ξύπνιοι.
Πιστεύουμε ότι κοιμόμαστε.
Όμως και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε.
Και στις δύο περιπτώσεις απαντάμε.
Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε.
Και στις δύο περιπτώσεις ακούμε.

Κάτι όμως μας κάνει να ονειρευόμαστε.
Κάτι μας κάνει να είμαστε πιο ζωντανοί στα όνειρα μας.
Μια φωνή μας λέει πως ίσως είναι πιο αληθινά από όσο πιστεύουμε.

Δεν θέλουμε όμως να την ακούσουμε.

Φοβόμαστε να ζήσουμε πραγματικά.
Θέλουμε να "ζήσουμε"...

Κλείσε τα μάτια.
Είσαι κοιμισμένος;
Ή μόλις τώρα ξύπνησες;

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Dreams. Sleep. Reality.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-10-24]: It turns out that our brains do way more when we snooze than was once thought -- and a new study suggests we can even identify and categorize words while we're sleeping.

"We show that the sleeping brain can be far more 'active' in sleep than one would think," study co-author Sid Kouider, a cognitive neuroscientist at the Ecole Normale Supérieure in Paris, said in a written statement. "Far from falling [into] a limbo when we fall asleep, parts of our brain can routinely process what is going on in our surroundings and apply a relevant scheme of response". [1]

We believe we are awake.
We believe we sleep.
But in both cases we talk.
In both cases we answer.
In both cases we see.
In both cases we listen.

But something makes us dream.
Something makes us more alive in our dreams.
A voice tells us that they might be more real than we believe they are.

But we do not want to hear it.

We are afraid to truly live.
We just want to "live"...

Close your eyes.
Are you sleeping?
Or did you just wake up?

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Thursday, October 23, 2014

Philosophy Wire: Being everywhere. Crazy. Thus true.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-10-23]:

An electron, in Newtonian mechanics, can be stuck on one side of an impenetrable barrier. In quantum mechanics (QM), however, its wave function can be partly on one side of a barrier and partly on the other side at the same time, which allows for the possibility of "quantum tunneling" [1], i.e. passing through the barrier instantly (which means that the "part" of the wave function beyond the barrier will "materialize") - a common effect in semiconductors.

Interestingly, this theory does not only apply to subatomic particles, but also to macroscopic objects like me, you, and Donald Trump’s hair. Since our bodies are composed of particles, each of which are just wave functions, your body is simply the superposition of these zillions of wave functions, thereby creating its own “macroscopic” wave function. Theoretically, for this reason, you have a finite probability of passing through a wooden door, much like the electron tunneling effect. But, don’t try it. Because, when you sum up all of your constituent particles’ wave functions, there is a mathematical tendency for the probabilities of large-scale anomalous quantum effects to be extremely small. It is analogous to flipping pennies. The odds that a single penny comes up heads (electron passes through the barrier) is 50-50, but the odds that 1000 pennies all come up heads (you pass through the door) is 2^^1000 (equivalent to a 1 followed by 301 zeros, an impossible to imagine large number) to 1. And you have a helluva lot more than 1000 subatomic particles in your body. [2]

It reminds me of an old mystery series where one was stuck in a wall...


We are here.
We are there.
We are everywhere.

Once upon a time some "crazy" and "illiterate" people knew that.

But now we are "logical" and "educated" and we "know" this can't be true...


(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Όντας παντού. Τρελό. Άρα αληθινό...Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-10-23]:

To κβαντικό φαινόμενο σήραγγος [1] θα μπορούσαμε να το πούμε και σαν πέρασμα μέσα από ένα φράγμα δυναμικού, είναι άλλο ένα παράξενο φαινόμενο που συμβαίνει στον κβαντικό κόσμο. Είναι μια κατεξοχήν κβαντική διαδικασία, η οποία επιτρέπει στα σωματίδια του μικρόκοσμου να "διεισδύουν" διαμέσου φραγμάτων δυναμικής ενέργειας, που είναι ενεργειακά απαγορευμένες για τα κλασικά σωματίδια. Εξηγήθηκε για πρώτη φορά από τον Gamow το 1927.

Στην Κβαντική Μηχανική εντούτοις, ένα μικροσκοπικό σωματίδιο έχει πάντα μια πεπερασμένη πιθανότητα να περάσει από την άλλη μεριά ενός φράγματος δυναμικού όσο μικρή και αν είναι η ενέργειά του.

Με λίγη τύχη, αν όλα τα σωματίδια στο σώμα μας "συγχρονιστούν" μπορεί να περνάμε μέσα από τοίχους λοιπόν...

Μου θυμίζει μια παλιά σειρά μυστηρίου με έναν που κόλλησε μέσα σε έναν τοίχο...


Είμαστε εδώ.
Είμαστε εκεί.
Είμαστε παντού.

Μερικοί "τρελοί" και "αμόρφωτοι" το πίστευαν παλιά.

Τώρα όμως είμαστε "λογικοί" και "μορφωμένοι" και 'ξέρουμε" ότι αυτό δεν γίνεται...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, October 22, 2014

Philosophy Wire: Men who fail in education...


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2014-10-22]: The ones who fail in education [1], are the ones who re-invent it. It can be no other way.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Άνθρωποι που αποτυγχάνουν στην εκπαίδευση...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-10-22]: Οι άνθρωποι που αποτυγχάνουν στην εκπαίδευση [1], είναι αυτοί που την επανεφευρίσκουν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, October 21, 2014

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: 'Επανεκκίνηση...


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2014-10-21]: Για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα, η Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνία δίνει άδεια σε πυρηνικό εργοστάσιο να επαναλειτουργήσει. [1] Σταμάτα να κάνεις ο,τιδήποτε. Ξεκίνα τη ζωή σου ξανά. Και θα δεις πως δεν χρειάζεσαι τίποτα πραγματικά...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...