Saturday, March 25, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μη ανάγνωση.

Φινλανδία - Εθνική Βιβλιοθήκη...

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-03-25]: Μπορεί να μην είστε σε θέση να κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, αλλά το MIT μπορεί. Στο πανεπιστήμιο έχουν δημιουργήσει μια νέα υπολογιστική μηχανή απεικόνισης που μπορεί να διαβάσει κυριολεκτικά τα βιβλία χωρίς να τα ανοίξετε με τη χρήση ακτινοβολίας και φασματικής ανάλυσης. [1] Διαβάζεις κάτι. Και λοιπόν? Ποτέ δεν θα είσαι σε θέση να διαβάσεις τα πάντα και τα πράγματα δεν θα έχεις διαβάσει θα αυξάνονται εκθετικά σε σχέση με τα βιβλία που έχεις διαβάσει. Οπότε ποιο το νόημα; Σε έναν κόσμο γεμάτο από πληροφορίες, η αληθινή γνώση είναι κρυμμένο σε ό,τι δεν διαβάζουμε. Και το πως αυτή η έλλειψη γνώσης σχετίζεται με τα λίγα πράγματα που γνωρίζουμε. Άσε το βιβλίο. Κλείσε το. Νιώσε τη δύναμή του μέσα από τις κλειστές σελίδες του...

Ενδιαφέρον βιβλίο: Πως να διαβάζεις για βιβλία που δεν έχεις διαβάσει. (όχι δεν είναι αστείο)

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Non reading.

Finland - National library...

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-03-25]: You may not be able to judge a book by its cover, but MIT can. They've created a new computational imaging camera that can literally read books without opening them using radiation and spectral analysis. [1] Read something. So what? You will never be able to read everything and the things you will NOT have read will increase exponentially in relation to the books you do. So why bother? In a world full of information, the true knowledge is hidden into what you do NOT read. And how you correlate this lack of knowledge you have with the few things you know. Let go of the book. Close it. Feel its strength through the closed pages…

Interesting book: How to speak about books you have not read. (not it is not a joke)

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, March 21, 2017

Philosophy Wire: Stars. Maps. Knowledge. Ignorance.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-03-21]: A new map of the galaxy, the most precise to date, reveals positions on the sky for over 1 billion stars both within and beyond the Milky Way. [1] We want to know things. And, thus, we miss the point which even a kid knows: That the sky is just an illusion. [Shestov]. Stop counting the stars. You are one.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Άστρα. Χάρτες. Γνώση. Άγνοια.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-03-21]: Ένας νέος χάρτης του γαλαξία, ο πιο ακριβής έως τώρα, απεικονίζει την ακριβή θέση στον ουρανό πάνω από ενός δισεκατομμυρίου αστεριών εντός και εκτός γαλαξία μας. [1] Θέλουμε να γνωρίζουμε. Και έτσι χάνουμε αυτό που και ένα παιδί ξέρει: Ότι ο ουρανός είναι απλά μια οφθαλμαπάτη [Shestov]. Πάψε να μετράς τα άστρα. Είσαι εσύ ένα.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, March 17, 2017

Philosophy Wire: Science as a tool to control the cosmos and why we keep missing the point…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-03-17]: Engineers have happened upon a way to stop the movement of the colorful eddies on the surface of soap bubbles. The results are works of art that could lead to stable engineered foams for medical treatments, personal products and food. [1] We need science to control things. We need science to stop the world from moving. And yet we forget that only when you change, do you stay the same. Only when you move you can stand still. Only when you live and die, do you really exist…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Η επιστήμη σαν ένα εργαλείο να ελέγχεις τον κόσμο και γιατί συνεχίζουμε να χάνουμε το νόημα…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-03-17]: Μηχανικοί κατόρθωσαν να βρουν ένα τρόπο για να σταματήσουν την κίνηση των πολύχρωμων δινών στην επιφάνεια των σαπουνόφουσκων. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σταθερούς σχηματισμούς αφρών για ιατρικούς σκοπούς. [1] Χρειαζόμαστε την επιστήμη για να ελέγχουμε τα πράγματα. Χρειαζόμαστε την επιστήμη για να σταματήσουμε το κόσμο από το κινείται. Και όμως ξεχνάμε ότι μόνο όταν συνεχώς αλλάζεις μένεις ο ίδιος. Μόνο όταν συνεχώς κινείσαι στέκεσαι ακίνητος. Μόνο όταν ζεις και πεθαίνεις, πραγματικά υπάρχεις…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, March 13, 2017

Philosophy Wire: Past. Present. Future. Video. MIT.Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-03-13]: MIT has used machine learning to create video from still images, and the results are pretty impressive. The system "learns" types of videos (beach, baby, golf swing...) and, starting from still images, replicates the movements that are most commonly seen in those videos. [1] Look at the sparrow flying. The past is not past. The future is already here. In our minds. The sparrow is gone. It was never here.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Παρελθόν. Παρόν. Μέλλον. Βίντεο. ΜΙΤ.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-03-13]: Το MIT χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και διαδικασίες τεχνητής μάθησης για να δημιουργήσει βίντεο από σταθερές εικόνες και τα αποτελέσματα μέχρις στιγμής είναι εντυπωσιακά. Το σύστημα «μαθαίνει» τύπους βίντεο (παραλία, μωρά, γκόλφ…) και, ξεκινώντας από σταθερές εικόνες, αναπαραγάγει τις κινήσεις που θεωρούνται συνήθεις για αυτούς τους τύπους βίντεο. [1] Κοίτα το σπουργίτι που πετάει. Το παρελθόν δεν έχει παρέλθει. Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Στο μυαλό μας. Το σπουργίτι έφυγε. Δεν ήταν ποτέ εδώ.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, March 12, 2017

Σύγχρονη Σκοτεινή Εποχή...


Αν και με τον όρο 'Σκοτεινά χρόνια' έχει συνδεθεί (κακώς) ο Μεσαίωνας [βλ. εδώ για περισσότερα], η αλήθεια είναι πως σήμερα η εποχή μας είναι περισσότερο σκοτεινή.

Ζούμε στην εποχή των παγκοσμίων πολέμων, του κουμμουνισμού και των εκατομμυρίων θυμάτων του, της ευγονικής (πλέον κεκαλυμμένης κάτω από το πέπλο της "γενετικής"), της κατάθλιψης και της αποξένωσης, των ψυχολογικών διαταραχών, της απομάκρυνσης από τη φύση, της παράδοσης του ελέγχου της ζωής μας σε μηχανές (ναι, άνθρωποι έχουν πεθάνει επειδή άκουσαν το GPS τους), της λατρείας της ύλης, της απανθρωποποίησης μας γενικότερα.

Σε αυτά τα σκοτεινά χρόνια, εμείς ακόμα πιστεύουμε πως ζούμε στο φως.
Η άρνηση είναι άλλωστε ένα βασικό σύμπτωμα μιας βαριάς ασθένειας.
Για να ξαναδούμε το φως πρέπει να ορίσουμε πάλι όλα όσα έχουμε ορίσει.

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε τίποτα, εκτός από τα αξιώματα της επιστήμης.
Μας αρέσει να αμφισβητούμε τα πάντα, εκτός από τα θεμέλια των πεποιθήσεών μας.
Μας αρέσουν οι αποδείξεις, εκτός αν οδηγούν στο Θεό (βλ. Gödel).
Μας αρέσουν τα δεδομένα, εκτός αν διαφωνούν με αυτά που πιστεύουμε (βλ. στοιχεία για Θεό).
Μισούμε τη θρησκεία, εκτός αν είναι το Ισλάμ ή ο Βουδδισμός.
Λατρεύουμε τη λογική, εκτός αν διαφωνούμε μαζί της. (βλ. εδώ)
Φοβόμαστε το θάνατο, ωστόσο βλέπουμε τη ζωή σαν ένα τυχαίο ατύχημα.
Θεωρούμε επιστημονική την πίστη στη δημιουργία ζωής από άψυχη ύλη, αν και δεν γνωρίζουμε πως και γιατί θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.
Πιστεύουμε στα παράλληλα σύμπαντα, αλλά αρνούμαστε να δεχθούμε την ύπαρξη πνεύματος το οποίο φωνάζει καθημερινά μέσα μας.
Πιστεύουμε στη δημιουργία μέσω τυχαίων διαδικασιών, αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε με την επιστήμη να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
Πιστεύουμε πως δεν είμαστε σημαντικοί και όμως κάθε μας πράξη  δείχνει πως είμαστε τόσο αλαζόνες ώστε να πιστεύουμε πως μπορούμε να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τον κόσμο.

Στη μανία μας να πολεμήσουμε κάθε τι θρησκευτικό, μας λείπει η συνέπεια.
Σε έναν κόσμο δειλών, αυτό είναι το πρώτο που χάνεται...
Είμαστε τα παιδιά των πατέρων μας. Και δεν μπορούμε καν να το δούμε.

Αυτό δεν είναι μία φιλοσοφική ανάρτηση.
Είναι ένα ξυπνητήρι.
Και σε κανέναν δεν αρέσουν τα ξυπνητήρια.  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...