Friday, July 3, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Η κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών. Και τα καταστροφικά αποτελέσματα της στη φιλοσοφία…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-07-03]:

Η πρώτη γυναίκα διευθύντρια της Οξφόρδης. Η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβόννης. Η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του ΔΝΤ. Είμαστε στο 2015 και ακόμα ακούμε για τις «πρώτες γυναίκες» που κάνουν κάτι που σε καμμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι περίεργο που το κάνουν.

Στη ζωή σήμερα κυριαρχούν οι άνδρες. Πόσο κακό έχουμε κάνει όμως στη φιλοσοφία αποδεχόμενοι τους άνδρες ως «κυρίαρχο φύλο»; Πολύ, αν ρωτάτε εμένα.

Κάποτε στον κόσμο υπήρχαν γυναίκες ιερείς. Γυναίκες που αισθανόταν τον κόσμο. Τώρα οι άντρες προσπαθούν να τον εξηγήσουν.

Κάποτε στον κόσμο υπήρχε σοφές γυναίκες. Γυναίκες που ακολουθούσαν τη διαίσθηση τους. Τώρα οι άνδρες προσπαθούν να ακολουθούν τη λογική τους.

Κάποτε οι άνθρωποι λάτρευαν τις γυναίκες. Άντρες αρκετά σοφοί για να ξέρουν πως δεν είναι. Τώρα η αλαζονεία που τους διακατέχει τους κάνει να πιστεύουν ότι είναι θεοί.

Ριγμένοι σε ένα παράλογο κόσμο, επιλέξαμε να εμπιστευτούμε την αυθαίρετη λογική μας αντί για την υπέρλογη διαίσθηση μας. Επιλέξαμε να σκεφτόμαστε αντί να αισθανόμαστε. Επιλέξαμε να γίνουμε θεοί από το να αποδεχθούμε πως είμαστε ήδη. Σταδιακά αλλά σταθερά αποξενωνόμαστε από την πραγματική μας φύση. Και μόνο αν αποποιηθούμε τη δύναμη που νομίζουμε ότι έχουμε θα ξαναγίνουμε δυνατοί.

Προσπάθησε να δεις προσεκτικά.

Στη γυναίκα σου.
Στη γιαγιά σου.
Στη μητέρα σου.
Στην κοπέλα σου.

Ο κόσμος σου σιγοτραγουδούσε.

Απλά εσύ ήσουν πολύ απασχολημένος με το να σκέφτεσαι για να ακούσεις…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: The dominance of men over women. And it’s disastrous results in philosophy…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-07-03]:

The first woman as an Oxford director. The first woman as dean of Sorbonne. The first woman as a director of IMF. We are in 2015 and we still listen of the “first women” who do things which are in no way weird for a woman to do.

Men dominate life today. But how bad is for philosophy the fact that men are the dominant sex? Too bad if you ask me.

Once upon a time there were woman priest. Women who could feel the cosmos. Now men just try to explain it.

Once upon a time there were wise women. Women who followed their intuition. Now men are trying to follow their logic.

Once upon a time humans worshiped women. Men wise enough to know they are not wise. Now men are arrogant enough to believe they are gods.

In an irrational world, we chose to rely on our arbitrary logic than on our hyperlogos (transcendental) intuition. We chose to think rather than feel. We chose to become gods rather than accept that we already are. Slowly but steadily we are becoming alienated from our true selves. And only if we give up the power we think we have will we be strong once more.

Try to see carefully.

In your wife.
In your grandmother.
In your mother.
In your girlfriend.

The world has been singing to you. But you were too busy thinking to listen…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, June 29, 2015

Philosophy Wire: My own!


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-06-29]:

“My own"!

We talk all so often in property terms...

MY body, MY children, MY fetus...

I'll do whatever I want with them!

And in our ignorance we do not understand that in fact we know nothing about what life is, what we are, what is the soul, what is that gift of existence that we all accept and do not know how to manage it. The greatest philosophers have failed to answer these questions and yet we not only behave like we know but like we "know" it is OUR OWN.

Our arrogance prevents us from seeing the simple truth: that we are part of Nature, and that we owe everything to her. Nothing is "ours”. Not even our own body. Let alone a fetus growing within us because Nature endowed us with the gift of creating life.

Stop thinking in terms of the land registry. And you will see that everything is already yours...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Δικό μου!


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-06-29]:

Το "δικό μου"!

Μιλάμε όλοι τόσο συχνά με όρους ιδιοκτησίας...

Το σώμα ΜΟΥ, τα παιδιά ΜΟΥ, το έμβρυο ΜΟΥ...

Θα κάνω ό,τι θέλω με αυτά!

Και μέσα στην άγνοια μας δεν κατανοούμε πως στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα για το τι είναι η ζωή, τι είμαστε εμείς οι ίδιοι, τι είναι η ψυχή, τι είναι αυτό το δώρο που όλοι έχουμε δεχθεί και δεν ξέρουμε πως να το διαχειριστούμε. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι έχουν αποτύχει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα και όμως εμείς όχι μόνο συμπεριφερόμαστε σαν να γνωρίζουμε τι είναι αλλά "γνωρίζουμε" ότι είναι και ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Η αλαζονεία μας μας εμποδίζει από το να δούμε την απλή αλήθεια: Ότι είμαστε μέρος της Φύσης και πως σε αυτή χρωστάμε τα πάντα. Τίποτα δεν είναι «δικό μας». Ούτε καν το ίδιο μας το σώμα. Πόσο μάλλον ένα έμβρυο που μεγαλώνει μέσα μας επειδή η Φύση έτυχε και μας προίκισε με το δώρο της δημιουργίας ζωής.

Πάψε να σκέφτεσαι με όρους υποθηκοφυλακείο.

Και θα δεις πως όλα είναι ήδη δικά σου…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Thursday, June 25, 2015

Philosophy Wire: Yes, I am a Christian. And I do not tell you why! [Unless you insist…]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-06-25]:

Yes, I am a Christian. And I do not tell you why!

Unless…

…you tell me that Chirstianism killed a lot of people.

So I will ask you if Christ taught murder.

…you tell me that Christianism oppressed people.

So I will tell you to read how Jesus behaved to people who were outcasts in His time. And I will also ask you if you really know and understand the difference between politics, religion and religion philosophy. And if you can detect such a difference for every bad thing happens in the name of science. And if you believe Mengele represented science (even though he did in his time – see here).

…you tell me that Christianism is darkness.

So I will tell you that humanism began in Byzantium. (see here) And that everything you know about ancient Greek philosophers you so much admire, you know because a monk somewhere saves his works. And that even the ancient “free thinking” Greeks had religion. And that universities started in the “Dark” Middle Ages and Dawkins teaches in one of those “dark” places.

…you tell me that Christianism is all about faith.

So I will tell you the difference between “blind faith” and “faith based on logic and evidence”. And I will explain to you that science needs faith as well. And I would add that believing in a scientific axiom requires more faith than to believe in love like Christ taught.

…you tell me that Christianism is unscientific and irrational.

So I will tell you that it is more irrational and unscientific to believe that everything exist out of pure luck than to believe that everything has a cause. And that Aristotle (the founder of Logic) and Gödel (the second greatest logicologist after… Aristotle) believed – based on their logic – in the First Cause. And that the great so called atheist (what? Yes… Check out here) Nietzsche was an irrationalist. And that the Interacademy Panel [IAP - Global network of Science Academies] acknowledged the limitations of science (see “The Limits of Science” @ Harmonia Philosophica) and the need to coexist with religion which examines completely different questions which are out of scope for science. (see “Religion and Science philosophy” @ Harmonia Philosophica) And that most important scientists like Max Planck, Heisenberg and Collins were believers (see here).

…you tell me that consciousness/ soul stems from the brain.

So I will tell you the TV analogy and remind you that reductionism is as much “proven” as the 5th axiom of Euclid is. Adding a recommendation for some more in depth reading regarding the brain and the mind. (see “Human Consciousness and the end of Materialism” and here)

…you tell me that Christianism has stupid rituals

So I will tell you to spend some time in the analysis of the words spoken and the appreciation of the artistic beauty of the hymns sang during the John Chrysostom liturgy. And to compare it with stupid rituals with semi-naked women you so much enjoy watching.

…you tell me that Christianism is simplistic.

So I will tell you that the highest philosophy is and should be simplistic. And I would dare you to find any phrase full of philosophical meaning like “Love your enemies” is.

I love you too my atheist friend.

And I understand that your irritation stems from your deep need to believe.

Materialism is ridiculousArguing in favor of religion is truly easy for someone who knows the basics. Science is the new religion nowadays. But you must have free thinking is you wish to be true to yourself. Atheism is trendy nowadays. But you must resist my dear atheist friend. Christ taught love, compassion, forgiveness (Gr. Συγ-χώρεση). If you agree with all these, why so hatred against Him?

Accept logic.

Accept your thoughts.

Accept your feeling.

Only then will you be able to say “I am a Christian!”.

Without the need to tell anyone why…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ναι είμαι Χριστιανός! Και δεν θα σου πω γιατί! [Εκτός αν με πιέσεις…]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-06-25]:

Ναι είμαι Χριστιανός! Και δεν θα σου πω γιατί!

Εκτός αν…

…μου πεις για ότι ο Χριστιανισμός σκότωσε πολύ κόσμο.

Οπότε θα σε ρωτήσω αν ο Χριστός δίδαξε το φόνο.

…μου πεις ότι ο Χριστιανισμός καταπίεσε.

Οπότε θα σου πω να διαβάσεις πως συμπεριφέρθηκε ο Χριστός σε ανθρώπους που ήταν καταπιεσμένοι στην εποχή Του. Και θα σε ρωτήσω αν ξέρεις τη διαφορά μεταξύ πολιτικής, θρησκείας και φιλοσοφίας ενός θρησκευτικού συστήματος. Και αν τη διαφορά αυτή την εντοπίζεις σε κάθε τι κακό που έχει σχέση με την επιστήμη. Και αν πιστεύεις ότι ο Μένγκελε αντιπροσώπευε την επιστήμη (αν και την αντιπροσώπευε – βλ. εδώ).

…μου πεις ότι ο Χριστιανισμός είναι σκοτάδι.

Οπότε θα σου πω ότι ο Ουμανισμός ξεκίνησε στο Βυζάντιο. (βλ. εδώ) Και πως ό,τι γνωρίζεις για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους το γνωρίζεις επειδή κάποιος μοναχός τους αντέγραψε. Και πως ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες που τόσο θαυμάζεις είχαν θρησκεία. Και πως τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν το «Σκοτεινό» Μεσαίωνα και πως ο Dawkins διδάσκει σε ένα από αυτά τα «σκοτεινά» μέρη.

…μου πεις ότι ο Χριστιανισμός έχει να κάνει με την πίστη.

Οπότε θα σου πω για τη διαφορά μεταξύ «τυφλής πίστης» και «πίστης βασισμένης σε λογική και στοιχεία». Και θα σου εξηγήσω πως και η επιστήμη χρειάζεται την πίστη. Και θα προσθέσω πως χρειάζεται περισσότερη πίστη να δεχθείς τα επιστημονικά αξιώματα παρά να δεχθείς τα κηρύγματα του Χριστού περί αγάπης.

…μου πεις ότι ο Χριστιανισμός είναι παράλογος και αντιεπιστημονικός.

Οπότε θα σου πω ότι είναι πιο λογικό και επιστημονικό να θεωρήσεις ότι κάτι έχει αιτία παρά να πεις ότι όλα είναι αναίτια και τυχαία. Και πως ο Αριστοτέλης (ιδρυτής της Λογικής) και ο Gödel (ο μεγαλύτερος λογικολόγος μετά τον… Αριστοτέλη) πίστευαν – με βάση τη λογική τους – στην Πρώτη Αιτία. Και ότι ο μεγάλος δήθεν άθεος (τι; Και όμως… βλ. εδώ) Νίτσε ήταν… ιρρατιοναλιστής. Και πως ακόμα και η Ένωση Ακαδημιών του Κόσμου [IAP - Global network of Science Academies] αναγνώρισε τους περιορισμούς της επιστήμης (βλ. «Τα Όρια της Επιστήμης» @ Harmonia Philosophica) και την ανάγκη να συνυπάρχει η επιστήμη με τη θρησκεία η οποία εξετάζει ερωτήματα που είναι τελείως εκτός του τομέα της επιστήμης. (βλ. «Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Θρησκείας» @ Harmonia Philosophica) Και ότι οι πιο σημαντικοί επιστήμονες όπως ο Max Planck, ο Heisenberg και ο Collins ήταν πιστοί (βλ. εδώ).

…μου πεις ότι η συνείδηση/ ψυχή προέρχεται από τον εγκέφαλο.

Οπότε θα σου υπενθυμίσω την αναλογία της τηλεόρασης και θα σου πω ότι ο αναγωγισμός είναι τόσο αποδεδειγμένος όσο είναι και το 5ο αξίωμα του Ευκλείδη. Και θα συστήσω και λίγο παραπάνω διάβασμα για τον εγκέφαλο και το νου. (βλ. “Human Consciousness and the end of Materialism” και εδώ)

…μου πεις ότι ο Χριστιανισμός έχει ηλίθιες τελετές.

Οπότε θα σου πω να ξοδέψεις λίγο χρόνο να αναλύσεις τις λέξεις και να εκτιμήσεις τους ύμνους που ακούγονται κατά τη λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Και να τις συγκρίνεις με ηλίθιες γιορτές με φαλλούς ή ημίγυμνες χορεύτριες που σου αρέσει να βλέπεις.

…μου πεις ότι ο Χριστιανισμός είναι απλοϊκός.

Οπότε θα σου πω ότι η υψηλότερη φιλοσοφία πρέπει και οφείλει να είναι απλοϊκή. Και θα σε προκαλούσα να βρεις άλλη φράση τόσο μεστή φιλοσοφίας όσο η «Αγάπα τον εχθρό σου».

Σε αγαπάω και εσένα φίλε άθεε.

Κατανοώ ότι ο εκνευρισμός σου προέρχεται από μια βαθιά ανάγκη να πιστέψεις.

Ο υλισμός είναι γελοίος. Η υπεράσπιση της θρησκείας πραγματικά εύκολη για κάποιον που ξέρει τα βασικά. Η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία σήμερα. Όμως πρέπει να έχεις ελεύθερη σκέψη αν θέλεις να είσαι αληθινός προς τον εαυτό σου. Ο αθεϊσμός είναι της μόδας. Όμως πρέπει να αντισταθείς άθεε φίλε μου. Ο Χριστός δίδαξε την αγάπη, τη συμπόνοια, τη συγ-χώρεση. Αν συμφωνείς με όλα αυτά γιατί τόσο μίσος και κακία εναντίον του;

Αποδέξου τη λογική.

Αποδέξου τις σκέψεις σου.

Αποδέξου τα αισθήματα σου.

Μόνο τότε θα μπορέσεις να αναφωνήσεις «Είμαι Χριστιανός!». Χωρίς την ανάγκη να πρέπει να πεις σε κανέναν γιατί…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, June 21, 2015

Philosophy Wire: Flies. Cats. Fear. Dreams.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-06-21]: Do fruit flies feel fear? [1] Do cats dream? [2] How can we know when we are not flies and cats? How can you know something when you do not know it? Hypocrites. Arrogant little people. You believe that you are better than flies. And the cats are laughing at you...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μύγες. Γάτες. Φόβος. Όνειρα.

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-06-21]: Αισθάνονται οι μύγες φόβο; [1] Ονειρεύονται οι γάτες; [2] Πως μπορούμε να ξέρουμε αν δεν είμαστε μύγες ή γάτες; Πως μπορούμε να ξέρουμε κάτι αν δεν το ξέρουμε; Υποκριτές. Αλαζόνες. Πιστεύετε ότι είστε καλύτεροι από τις μύγες. Και γελάνε οι γάτες μαζί σας...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, June 16, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Θεός. Όντας μόνος…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-06-16]: Μια γυναίκα ζει μόνη της σε ένα νησί στην παραμεθόριο. [1] Μια γυναίκα μένει μόνη της σε ένα χωριό στα σύνορα με την Αλβανία. [2] Πιστεύουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι μοναδικές. Μένουμε έκπληκτοι που ακούμε τέτοιες ιστορίες. Η τεχνολογία δουλεύει τελικά. Και μειώνει τις δυνάμεις μας. Μας κάνει εξαρτημένους. Ναι, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τηλεόραση. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρισμό. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τηλέφωνο. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ο,τιδήποτε βασικά. Όσο περισσότερο «προοδεύουμε» τόσο ξεχνάμε πως κάποτε ήμασταν Θεοί. Πιστεύουμε πως είμαστε σημαντικοί. Και όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Από την αρχή θα έπρεπε να αναζητούμε τη δύναμη μέσα μας. Όμως επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο της αναζήτησης της δύναμης από «έξω». Από όντα γίναμε πράγματα. Άνοιξε τον εαυτό σου στο σύμπαν. Νοιώσε το σύμπαν μέσα σου. Όλα τα άλλα είναι απλά σε αποσπούν από την ουσία. Χρειάζεσαι αλήθεια χαρτί τουαλέτας; Χρειάζεσαι αλήθεια υπολογιστές; Όχι. Μην αναζητείς την απάντηση οπουδήποτε. Το νησί είναι άδειο. Το χωριό είναι έρημο. Είσαι μόνος. Μην πανικοβάλλεσαι. Πάντα ήσουν βασικά. Θεός.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...