Thursday, November 26, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εξέλιξη: Ορίζει τη ζωή!


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-11-26]: Οι επιστήμονες λένε ότι οι ιοί τελικά είναι ζωντανοί οργανισμοί! Επειδή λέει μπορούμε να ανατρέξουμε πίσω στην εξέλιξη των γονιδίων τους! [1] Ξανά: Επειδή μια συγκεκριμένη επιστημονική θεωρία μπορεί να αναλύσει κάτι, εμείς το θεωρούμε… ζωντανό!

Εντυπωσιακό!

Η επιστήμη δημιουργεί ζωή!
Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε είναι νεκρό. Κυριολεκτικά!

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Evolution: Defining life!


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-11-26]: Scientists claim that viruses are living organisms! Because we can trace back the evolution of their genes. [1]  Again: Because a specific scientific theory can analyze something, we consider it… alive!!

Wow.

Science creating life!
What we cannot understand is dead. Literally!

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, November 22, 2015

Philosophy Wire: No gravitational waves! No theory? No! [Science vs. Empirical data]

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-11-22]: Gravitational waves not detected after 11 years of scientific research. [1] Now? Will the theory be discarded? No. Because scientific theories are not just based on empirical data. And this case is the best empirical data we have to prove that.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Άκυρα τα βαρυτικά κύματα. Άκυρη η θεωρία; Όχι! [Επιστήμη εναντίον Εμπειρικών δεδομένων]

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-11-22]: Δεν εντοπίστηκαν τελικά τα βαρυτικά κύματα μετά από 11 χρόνια έρευνας. [1] Τώρα; Θα ακυρωθεί η θεωρία; Όχι. Γιατί η θεωρία δεν βασίζεται μόνο σε εμπειρικά δεδομένα. Και αυτό το παράδειγμα είναι το καλύτερο εμπειρικό δεδομένο που το αποδεικνύει.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, November 18, 2015

Philosophy Wire: What is an atheist? What is a theist? Chaos and Randomness. vs. Order? Or just “Humbleness” vs. “I’ll do whatever I want”?


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2015-11-18]:

Atheists against theists. A long lasting “battle”.
But what is an atheist? What is a theist?

In the context of an interesting conversation I had with friends, someone proposed a simple definition: Atheists are those who believe in Randomness. In Chaos. Theists are those who believe in Order. If you think about it well enough, this is the main point of dispute after all: Does the world has natural laws because someone designed it this way or by pure… luck? Does the world has complexity because someone designed it that way or due to someone throwing… dices?

Look around you.
Look at the light.
The leaf.
A literature masterpiece.
A computer program.
The rain.
Your self.

No go to a casino. Throw the dices.
Understand how hypocrite you are. (and not at all randomly I might add).

Atheists do not believe in God because they want to be gods themselves. Atheists know you cannot create a cosmos by throwing the dices. They just want to create the cosmos themselves. Based on their own nihilistic view of things. Their whole worldview is based on the “I will do whatever I want”. I will take my own life (as if it was your’s in the first place). I will kill that sick baby because… well, just Because! I will create my own ethical laws based on… nothing since nothing exists!

Atheists who hypocritically hide behind what they do NOT believe so as to conceal the fact that they BELIEVE* in all too many things…

…in the non-existence of God! (different than the “I do not believe in the existence of God” – the difference is subtle bur very important)
…in randomness!
…in nothing!
…in matter!
…in purposeless!

Purposefully. Not at all randomly. Purely with materialistic motives…

Atheism: The most dangerous Religion! * First of all, they have misunderstood the word "believe". When someone says "I believe that the universe was created" he does not mean "I FOOLISLY and WITHOUT ANY evidence believe that the universe was created"! Faith has grades of confidence! Yes, there exists the stupid blind faith (e.g. the blind belief that the universe was created by... chance which atheists have) but there also exists the belief which is based on DATA to a great extent! You just can not be 100% certain for NOTHING and therefore every serious person says "I believe that..." rather than "I'm absolutely certain as an atheist that... "!

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τι είναι άθεος; Τι είναι ένθεος; Χάος εναντίον Τάξης; Ή απλά Ταπεινότητα εναντίον του «Κάνω ό,τι γουστάρω»;


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-11-18]:

Άθεοι εναντίον ένθεων. Μια «μάχη» που καλά κραττεί.
Τι είναι όμως «άθεος»; Τι είναι «ένθεος»;

Στα πλαίσια μας ενδιαφέρουσας συζήτησης προτάθηκε το εξής απλό: Άθεος είναι αυτός που πιστεύει στο Τυχαίο, στο Χάος. Ένθεος αυτός που πιστεύει στην Τάξη.  Αν το καλοσκεφτεί κανείς, το βασικό στοιχείο της «διαμάχης» είναι αυτό τελικά: Έχει ο κόσμος φυσικούς νόμους επειδή κάποιος τους σχεδίασε ή από… τύχη; Έχει ο κόσμος πολυπλοκότητα επειδή κάποιος τον σχεδίασε ή από τη ρίψη… ζαριών;

Κοίτα γύρω σου.
Κοίτα το φως.
Το φύλλο.
Ένα λογοτεχνικό έργο.
Ένα πρόγραμμα υπολογιστή.
Τον εαυτό σου.
Τη βροχή.

Τώρα πήγαινε σε ένα καζίνο. Ρίξε τα ζάρια.
Κατάλαβε πόσο υποκριτής είσαι. Και μάλιστα όχι τυχαία.

Άθεός είναι αυτός που πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί θέλει να είναι ο ίδιος θεός. Οι άθεοι γνωρίζουν ότι δεν μπορείς να φτιάξεις έναν κόσμο ρίχνοντας ζάρια. Απλά θέλουν να τον φτιάξουν αυτοί βάση των μηδενιστικών αθεϊστικών τους πιστεύω. Όλη τους η κοσμοθεωρία βασίζεται στο «Θα κάνω ό,τι γουστάρω». Θα πάρω τη δική μου ζωή (λες και είναι δική σου σε τελική ανάλυση). Θα σκοτώσω αυτό το άρρωστο μωρό επειδή… χωρίς λόγο! Θα δημιουργήσω τη δική μου ηθική βασισμένη στο… τίποτα αφού τίποτα δεν υπάρχει!

Άθεοι που υποκριτικά κρύβονται πίσω από το τι ΔΕΝ πιστεύουν για να κρύψουν το γεγονός ότι ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ* σε πολλά…

…στο ότι δεν υπάρχει Θεός! (διαφορετικό από το «δεν πιστεύω ότι υπάρχει»! η διαφορά λεπτή αλλά πολύ σημαντική)
…στο τυχαίο!
…στο τίποτα!
…στην ύλη!
…στο άσκοπο!

Με συγκεκριμένο σκοπό. Όχι τυχαία. Και καθαρά υλιστικά…

Αθεϊσμός: Η πιο επικίνδυνη Θρησκεία!

* Καταρχάς έχουν παρεξηγήσει τη λέξη "πιστεύω". Όταν κάποιος λέει "Πιστεύω ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε" δεν σημαίνει ότι "Πιστεύω ΤΥΦΛΑ και ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε"! Η πίστη έχει διαβαθμίσεις! Ναι υπάρχει η τυφλή ηλίθια πίστη (π.χ. η τυφλή πίστη ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ που έχουν οι άθεοι) αλλά και η πίστη που σε ένα μεγάλο ποσοστό βασίζεται σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Απλά δεν είναι δυνατόν να είσαι για ΤΙΠΟΤΑ 100% σίγουρος και κατά συνέπεια σε όλες τις απόψεις υπεισέρχεται σε ένα ποσοστό η πίστη για αυτό και κάθε σοβαρός άνθρωπος λέει "Πιστεύω ότι..." και όχι "Είμαι σίγουρος σαν άθεος ανώτερος που είμαι ότι..."!

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, November 15, 2015

Τρομοκρατία στο Παρίσι: Μια ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Ευρώπη είναι η μόνη λύση... Ξανά.


Τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. [1]

Ο ανθρωπισμός και η πολυπολυπολυπολυτισμικότητα επιτέλους φέρνουν αποτελέσματα. Αγάπη και συμφιλίωση παντού. Ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Τώρα οι φασίστες θα πουν "Σας τα λέγαμε" και οι αντι-φασίστες που είναι οι νέοι φασίστες θα πουν "Είστε φασίστες" και οι πραγματικοί φασίστες θα συνεχίζουν να σφάζουν και μέχρι να ξυπνήσουμε θα είναι αργά. Και όλοι οι αντι-χριστιανοί θα πουν "Και εσείς τα ίδια κάνατε" και οι Χριστιανοί θα τους κοιτάνε απλά με λύπη. Και αν κάποιος πει για το ότι η Ευρώπη τόσο καιρό ΤΟΝ ΕΠΑΙΖΕ ασχολούμενη με ΒΛΑΚΕΙΕΣ (βλ. γάμοι ομοφυλόφυλων και "δικαίωμα" για υιοθεσία γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα σε μια κοινωνία αποσύνθεσης) αντί να χτίσει τα αναχώματα που έπρεπε απέναντι σε μια λαίλαπα που όλοι έβλεπαν ότι έρχεται θα κατηγορηθεί για ρατσισμό, θρησκοληψία, φοβίες κλπ.

Όταν το hashtag "Pray for Paris" εμφανίστηκε πολλοί άνθρωποι άρχισαν να δείχνουν την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ της καταστροφής: Αυτό που είναι σημαντικό για τον "προοδευτικό" Ευρωπαίο σήμερα είναι να δείξει σε όλους ότι οι επιστήμες, ο ανθρωπισμός και οι τέχνες δεν άνθισαν σε μια χριστιανική Ευρώπη, ότι δεν φταίνε οι μουσουλμάνοι, ότι είναι απλά ορισμένοι τρελοί που σκοτώνουν για τη θρησκεία τους, ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι είναι το ίδιο, ότι όλοι είμαστε μετανάστες, ότι όλα είναι όπως φανταζόμαστε να είναι. Ο,τιδήποτε χρειάζεται για να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο ΑΘΕΪΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ μασ ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε όποιον θέλουμε.

Τι να ευχηθείς σε μια ήπειρο που κοιμάται παρά... καλή νύχτα και όνειρα γλυκά.

Ραντεβού στην ισλαμική Ευρώπη του 2050 όπου θα συναντιόμαστε κρυφά να αναπολούμε την ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Ευρώπη που τόσο καιρό κατηγορούσαν όλοι για τα πάντα.

Σχετικές πηγές


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Terror in Paris: A CHRISTIAN Europe is the only solution... Again.


Terrorist attacks in Paris. [1]

Humanism and multiculturalism finally get results. Love is on the air everywhere. The world is better. Now the fascists will say "We told you so" and the anti-fascists who are the new fascists will say "You are fascists" and the real fascists will continue to slaughter and when we are awaken it will be too late. And all the anti-Christians will say "You are the same with them" and the Christians will be looking at them with sadness. And if anyone says anything about the fact that Europe has been dealing with STUPID things for so long (see. gay marriages and the "right" for adoption because this is the most important issue in a disintegrating society) rather than build mounds that would help us in the face of the hurricane that is coming, he will be accused of racism, bigotry, phobias etc.

When the "Pray for Paris" hashtag appeared many people started showing the REAL CAUSE of the catastrophe: What is important now for the "progressive" Europeans is to show to everyone that sciences, humanism and arts did not flourish in a Christian Europe, that the Muslims are not to blame, that there are only some lunatics killing in the name of their religion, that Christianism and Islam is the same, that we are all immigrants, that everything is as we imagine they are. Everything needed to keep believing in our nice ATHEISTIC ANTI-CHRISTIANIC DREAM that we live in a world where we can do anything to anyone.

What to wish to a continent that is sleeping but... good night and sweet dreams.

See you in the Islamic Europe of 2050 where we will meet secretly to yearn CHRISTIAN Europe that we have been blaming for everything for so long.

Related sources


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, November 10, 2015

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Λαϊκός επιστήμονας: Εσύ. Εγώ. Εμείς.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2015-11-10]: Λαϊκές εκφράσεις για τη συσχέτιση χρωμάτων με τα συναισθήματα αποδεικνύονται επιστημονικά σωστές. Όσοι έχουν κατάθλιψη πράγματι βλέπουν τον κόσμο με λιγότερο χρώμα. [1] Τι διαχωρίζει τους επιστήμονες από τους μη-επιστήμονες, αν όχι η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα εμπειρικά δεδομένα;

Ερασιτέχνες και χομπίστες φαίνεται να είναι το ίδιο ικανοί να εντοπίζουν μαύρες τρύπες όπως και οι επαγγελματίες αστρονόμοι. [2] Τι διαχωρίζει τους επαγγελματίες από τους ερασιτέχνες αν όχι το πάθος;

Ο ελιτισμός της σημερινής επιστήμης πρέπει να πεθάνει.
Κανένα καθεστώς δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ.
Όλοι μας είμαστε επιστήμονες.
Χωρίς να το γνωρίζουμε.

Μόνο χωρίς επιστήμη θα έχουμε πραγματική επιστήμη.
Επί παντός επιστητού.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...