Sunday, June 25, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: DNA. Σκοτώνοντας μωρά. Σκοτώνοντας όνειρα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-06-25]: Ερευνητές βρήκαν συγκεκριμένες περιοχές του DNA οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία στην οποία θα κάνουμε το πρώτο μας παιδί και με τον συνολικό αριθμό παιδιών που θα κάνουμε. Εκατομμύρια δάκρυα ανθρώπων που προσπαθούσαν να κάνουν παιδία, σε ένα μόριο DNA. Μοντέρνος πολιτισμός: Δεν σκοτώνει μόνο μωρά. Σκοτώνει και όνειρα.

ΥΓ. Νομίζουμε ότι ένα μόριο καθορίζει τη ζωή μας και κατά τα άλλα η αστρολογία μας πείραξε που μιλούσε για ολόκληρα αστέρια που μας επηρεάζουν. (κάτι που ισχύει σε τελική ανάλυση)

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: DNA. Killing babies. Killing dreams.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-06-25]: Researchers identify specific areas of DNA sequence that are related with the age at which we have our first child, and the total number of children we have during the course of our life. [1] Million tears of people trying to have babies, in one DNA molecule. Modern civilization: It kills more than babies. It kills dreams.

PS. We now believe a molecule determines our lives and we thought astrology was too much which spoke of stars affecting us. (something which is true anyway)

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, June 21, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αντισύλληψη. Φόβος. Παιδιά.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-06-21]: Άντρες σύντομα θα παίρνουν φάρμακα για να αποτρέπουν την εγκυμοσύνη στις γυναίκες τους, σύμφωνα με μία νέα έρευνα. [1] Φοβόμαστε να κάνουμε παιδιά. Γιατί μισούμε τον Πατέρα μας. Η ανθρωπότητα οδηγείται πλέον από το μίσος. Μεταμφιεσμένο ως ευτυχία και ελευθερία. Όμως δεν είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε δέσμιοι αυτού του κόσμου. Προορισμένοι να ζούμε τραγικές ζωές. Με δάκρυα. Και ένα αχνό χαμόγελο… Αρκεί να αποδεχθούμε το θάνατο μας. Και μαζί με αυτόν, τη γέννηση μας…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Contraception. Fear. Children.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-06-21]: Men can take birth control shots to prevent pregnancy in their female partners, according to a new study. [1] We are afraid to have children. Because we hate our Father. Humanity is now driven by hatred. Disguised as happiness and freedom. But we are not free. We are bound to this world. Destined to live tragic lives. With tears. And a faint smile… As long as we accept our death. And along with that, our birth…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Saturday, June 17, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Υπολογιστές. Εφευρέτες. Το τίποτα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-06-17]: Μια νέα έρευνα καλεί για την απόδοση πατεντών σε εφευρέσεις υπολογιστών. [1] Οι υπολογιστές σύντομα θα αναλάβουν τα ασήμαντα πράγματα στη ζωή, όπως η δημιουργία. Καιρός ο άνθρωπος να αναλάβει τα σημαντικά πράγματα που του αναλογούν: το Είναι.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Computers. Inventors.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-06-17]: New research is calling for inventions by computers to be legally granted patents. [1] Computers will soon take over the meaningless things of life, like creation. Time for humans to take over the really important things in life: Being.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, June 13, 2017

Philosophy Wire: Live now.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-06-13]:

We live now.
But in a short time, this will be “A long time ago” …

Be a prince.
It is your life.
It is a fairy tale.

Someday all kids will read it…
Without ever knowing it.

Sleep tight my child...
Everything will be alright…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ζήσε τώρα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-06-13]:

Ζούμε τώρα.
Ωστόσο σύντομα, αυτό θα είναι «Μια φορά και ένα καιρό» …

Γίνε πρίγκιπας.
Είναι η ζωή σου.
Είναι παραμύθι.

Κάποτε όλα τα παιδιά του κόσμου θα το διαβάσουν…
Χωρίς καν να το γνωρίζουν.

Κοιμήσου παιδί μου…
Όλα θα πάνε καλά…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, June 9, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μικρά ψέματα… Μεγάλα ψέματα…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-06-09]: Το να λέει κανείς ψέματα αναισθητοποιεί το μυαλό μας στα σχετικά αρνητικά συναισθήματα και μπορεί να μας ενθαρρύνει να λέμε μεγαλύτερα ψέματα στο μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα. [1] Το μυαλό φαίνεται να μπορεί να συνηθίζει στην ανειλικρίνεια. [2] Μικρά ψεύτικα χαμόγελα το πρωί στους συναδέλφους σου. Ένα αδιάφορο «Καλά» όταν μας ρωτάνε «Τι κάνεις;» το πρωί. Τα πρώτα βήματα για την κόλαση…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...